top of page
  • Hajnal István Kör_2

Új megjelenés - Bódy Zsombor: 1945 Magyarországon

A Compass–Társadalomtörténeti tanulmányok sorozat 4. köteteként megjelent Bódy Zsombor 1945 Magyarországon című könyve.

"A második világháború során a kontinentális Európa társadalmai - így Magyarország is - rendszerint több megszállást és politikai rezsimváltást éltek meg, s a hadseregek működésénél sokszor több borzalmat, tragédiát okoztak a különféle megszállási vagy állami politikák. Az állami kontrol alá helyezett hadigazdaság konjunktúrája és a politikai hatalomnak a mindennapokat átható kiterjedése mélyreható átalakulásokat indított el a társadalmakban már a háború kezdetétől, amelyek a háborún túlnyúló folyamatokként azután az 1940-es évek végére teljesedtek ki. A második világháború során a kontinentális Európa társadalmai - így Magyarország is - rendszerint több megszállást és politikai rezsimváltást éltek meg, s a hadseregek működésénél sokszor több borzalmat, tragédiát okoztak a különféle megszállási vagy állami politikák. Az állami kontrol alá helyezett hadigazdaság konjunktúrája és a politikai hatalomnak a mindennapokat átható kiterjedése mélyreható átalakulásokat indított el a társadalmakban már a háború kezdetétől, amelyek a háborún túlnyúló folyamatokként azután az 1940-es évek végére teljesedtek ki. Jelen kötet a szerző korábbi tanulmányaira építve a magyar társadalom háborús változásait teszi mérlegre vállalatok, szakemberek és munkahelyek történetén keresztül, s a változások és a látványos politikai fordulatok közepette is élő folytonosságok vizsgálatával az 1945-ös változás jelentőségéről szóló vitákat helyezi új megvilágításba. A kanonizált vagy kanonizációra igényt tartó történeti elbeszélések elemzésén túl a szerző empirikus vizsgálódásai rámutatnak arra, hogy a háború által magával hozott átalakulás nem egyszerűen az 1945-ös évben sűrűsödött - ahogy az a történeti emlékezetben gyakran megjelenik -, hanem már az 1930-as évek végétől elkezdődött, s hozzávetőleg 1950-ben zárult. A kötet e változásokat nemzetközi összehasonlításban vizsgálja, s a második világháború által okozott politikai és társadalmi átalakulásról, a demokrácia 1945-ös lehetőségeiről, vagy éppen a háborút követő évek jellegéről, sőt a diktatúra kiépítéséről szóló viták eddigi kereteihez képest új utakat nyit meg a háborús társadalom történetének értelmezésében."


0 views0 comments

Comments


bottom of page