top of page
  • Hajnal István Kör_2

Új megjelenés! Eőry Gabriella: Kaszinók Magyarországon. Különös tekintettel a két világháború közötti budapesti kaszinókra

Megjelent Eőry Gabriella Kaszinók Magyarországon. Különös tekintettel a két világháború közötti budapesti kaszinókra című monográfiája a Kronosz gondozásában.

A könyv a kaszinók magyarországi történetének átfogó bemutatására vállalkozik, amelyben a kaszinómozgalom meglepő sokfélesége rajzolódik ki az olvasó előtt. A kötet első része országos kitekintéssel az 1827-től 1945-ig terjedő időszak kaszinómozgalmát és az egyesülettípus felszámolásának történetét mutatja be, míg a második részben huszonöt fővárosi kaszinó története tárul az olvasó elé, kaszinó-típusonként egy-egy fejezetbe rendezve. Nemcsak a különböző típusú (országos hatókörű, városi, kerületi  vagy szakmai alapon szerveződő) kaszinók alapításának motivációiról, a mozgalom terjedéséről, e sajátos egyesülettípus felépítéséről és működéséről tudhatunk meg többet, de az egyesületek tagságáról, a kaszinók nyújtotta különböző szolgáltatásokról és természetesen a szórakozási lehetőségekről is. A kaszinók meglehetősen differenciált társadalma számára biztosított egyesületi orvosi, jogi segítségnyújtás, a szakmai vitafórumok, ismeretterjesztő előadások szervezése, étterem és könyvtár működtetése, s nem utolsósorban a széles körű  önsegélyezési akciók bemutatása révén differenciáltabb kép alakulhat ki az Olvasóban a kaszinókról, amelyek elsősorban az elit exkluzív, legfőképpen kártyázásra és mulatozásra szolgáló zárt klubjaiként élnek a köztudatban.


1 view0 comments

Comentarios


bottom of page