top of page
  • Hajnal István Kör_2

Úri utcából száműzött beszélgetések - Kontler Lászlóval Takács Róbert beszélget

November 16-án Kontler László lesz az Úri utcából száműzött beszélgetések-sorozat következő vendége.

KONTLER LÁSZLÓ történész neve – itthon és külföldön – egybeforrt a CEU-val, noha tanított az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, Debrecenben, valamint a Rutgers Egyetemen és Cambridge-ben is. Ám az első, 1992-ben indított mesterkurzus óta a Közép-európai Egyetem oktatója, s az egyetem diplomás képzéseinek kényszerű elköltözése óta ingázóként a Budapesten továbbra is zajló egyéb programokért felelős rektorhelyettes, a nyílt társadalmak eszméjét tovább vivő Demokrácia Intézet munkatársa. A cambridge-i iskola nyelvi kontextualizációját és a bielefeldi fogalomtörténeti iskola által képviselt nyugati eszmetörténeti áramlatokat meghonosító történészi kutatásai révén az 1980-as években – de még a rendszerváltás után is – különleges színt képviselt a hazai történetírásban. Fő kutatási területe a korai modernitás és a felvilágosodás politikai gondolkodásának története, a historiográfia és a történeti diskurzusok elemzése, valamint a tágabban értelmezett tudománytörténet. De írt angol nyelvű, több más nyelvre lefordított, egykötetes Magyarország-történetet is.

A történészi életutat felölelő beszélgetés túl a Közép-európai Egyetemen eltöltött három évtized megéléstörténetén tálcán kínálja azokat a kérdéseket, amelyek a nemzetközi irányzatok adaptációjához, a külföldi tudományosságba beágyazottsághoz, illetve az attól való elszigeteltséghez, a 16–18.századi politikai gondolkodás tanulságaihoz, vagy éppen a tudástermelés dilemmáihoz kapcsolódnak.


Comments


bottom of page