top of page
  • Hajnal István Kör_2

A Compass sorozat első köteteként megjelent Kiss Zsuzsanna: Az egyedüli tér című monográfiája!

Új társadalomtörténeti könyvsorozat indult az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszéken, a Compass Társadalomtörténeti Tanulmányok sorozat első kötetét Kiss Zsuzsi jegyzi, címe: Az egyedüli tér. Társas élet és közélet Zala megyében a neoabszolutizmus korában.

A korlátlan uralkodói abszolutizmus bevezetése megszüntette az intézményes közéletet, formálissá tette a parlament szerepét, és ezek helyébe nyílt és teljes uralkodói önkényuralmat léptetett. A politikai rendelkezések hatására a társadalom szövetének belső rétegeiben mégis tovább élt „a haladás szelleme, az előretörés, a vágy a polgáriasodás után”. Kibontakoztatására azonban „a társas élet, a nemzet belső élete” maradt az „egyedüli tér”.

A történeti Zala vármegyét vizsgálva a könyv azt mutatja be, hogy milyen formákban, milyen nehézségek árán, és mégis milyen sikerrel látta el feladatát ez a tér: hogyan és mennyiben válhatott és vált a neoabszolutizmus kori társas élet a közélet terepévé. A társas élet tere még a legszigorúbb korlátozások idején sem vált annyira szűkössé, hogy a társadalom végzetes tétlenségre lett volna kárhoztatva. Ellenkezőleg, a különféle társadalmi csoportok közötti párbeszéd és a fennálló rendszerrel szembeni kritika forrásának tereként a társas életbe visszahúzódó közélet kulcsfontosságú szerephez jutott a neoabszolutizmus éveiben is.

Kiss Zsuzsanna: Az egyedüli tér. Társas élet és közélet Zala megyében a neoabszolutizmus korában.

Kijárat Kiadó, Budapest, 2020. 244 oldal.

ISBN: 978-615-5160-72-1

Compass 1. Sorozatszerkesztő: Keller Márkus

A kiadvány a Kijárat Kiadó gondozásában jelent meg.

„Compass, mert a kötetek segítik a tájékozódást a magyar társadalom történetében, compass, mert a szerzők eddig kevéssé bejárt területekre vezetik majd olvasóikat, és compass, mert a megjelenő könyvek méretük miatt is társaink lehetnek a hétköznapokban, utazásaink során.”


Comments


bottom of page