top of page
  • Hajnal István Kör_2

A magyarországi polgárság negatív történeti ábrázolásának eredete

Czoch Gábor The origins of the negative historical representations of burghers in Hungary című tanulmánya az ELTE Kari Publikációs Díjában részesült.

"A magyar polgárosodás történetének korábban általánosan elfogadott értelmezése szerint a szabad királyi városok rendi kiváltsággal rendelkező polgársága egy mindinkább magába zárkózó, privilégiumait féltékenyen őrző, és főként, az országban megindult gazdasági-politikai átalakulási folyamatokat nem értő, azokra rosszul reagáló társadalmi csoport, mindezért pedig végső soron vesztese a kapitalista átalakulásnak.

A magyar történetírásban ez a régi, rendi polgárságról alkotott ítélet annak ellenére is meghatározó maradt, hogy időközben születtek olyan, egyes polgári személyek pályafutását bemutató elemzések is, amelyek nem illeszkedtek ebbe a képbe. A reformkori rendi polgárság társadalmi és gazdasági viszonyainak átfogó vizsgálatára azonban sokáig nem került sor, főként mivel a korszakból nem állnak rendelkezésre az ilyen elemzéshez szükséges adatokat tartalmazó országos összeírások."

A tanulmány itt olvasható!9 views0 comments

Comments


bottom of page