top of page
  • Hajnal István Kör_2

A nő élete - történelmi perspektívában címmel jelent meg Gyáni Gábor új monográfiája!


Megjelent Gyáni Gábor akadémikus A nő élete – történelmi perspektívában című kötete a "Lendület" Családtörténeti Kutatócsoport Magyar családtörténetek. Tanulmányok sorozata keretében.

A könyv a női nem 19. és 20. századi hazai történetéről szól változatos megközelítésben. A női történelmi tapasztalat különösen indokolja, hogy különálló történetként beszéljünk róla. Ez nem azt jelenti, hogy a női nem történetét bármi módon kiszakíthatnánk a történelem általános menetéből, jóllehet ma már elégtelen a férfiak múltjára szűkített történelem megszokott történetírói fogalma. A női nem azon túl, hogy komoly történelemformáló erő volt, gyökeres átalakulásokon is átesett az idők során. A nők élete látszólag mindig ugyanabban a mederben folyt, amely bezárta őket a magánélet világába; idővel azonban ez a helyzet is változott. Könyvünkben azt a modernkori folyamatot ragadjuk meg a történeti forrásokra alapozva, amely a patriarchális családi keretekből fokozatosan kibontakoztatta a női egyéniséget. Ez az átalakulás felölelte a nők jogi státuszának és a munka nyilvános világában betöltött szerepüknek a mélyreható módosulását. S kivált jelentős fejlemény volt a női személyiség érzelmi és értelmi önállósulása, amely a könyvünknek kiemelt tárgya. A magyar női nem társadalomtörténetét csak az európai összefüggésekbe ágyazva láttathatjuk érdemének megfelelő módon.

Comments


bottom of page