top of page
  • Hajnal István Kör_2

A szovjet típusú rendszer időszakának vitatott kérdései

A szovjet típusú rendszer időszakának vitatott kérdései címmel jelenik meg tanulmánykötet március 10-én a Magyar Tudományos Akadémia Székházában 2021. október 18–19-én megrendezett konferencián elhangzott előadásokból, a Kronosz Könyvkiadó gondozásában.

A kötet szerkesztője Rainer M. János.

A kötet szerzői hét témakörben tárgyalnak társadalompolitikai, nemzetközi politikai kérdéseket, az iparral, a mezőgazdasággal, a kultúrával, a művelődéssel, az oktatással, a tudománypolitikával összefüggő problémákat, s természetesen a korszak több mint háromnegyedét kitevő ún. Kádár-korszak megítélésével kapcsolatos vitakérdéseket. A kötet témakörei: Társadalom és társadalompolitika; Iparosítás, agrárium, reform; Kultúra és művelődés; A politikai rendszer jellege; Magyarország és a nemzetközi politika; Oktatás- és tudomány(politika); Kádár: János, -rendszer, -korszak, -izmus?


Tartalom

Lamm Vanda: Köszöntő

Társadalom és társadalompolitika

■ Bevezető előadás Valuch Tibor: Szovjetizált/totalizált – atomizált/fragmentált – alkalmazkodó? A társadalmi változások értelmezési lehetőségei és kérdései az államszocialista korszakban ■ Felkért hozzászólások Szilágyi Zsolt: Egy szemléletmód fontosságáról: a „társadalom térbeliségéről” Ö. Kovács József: Hiányaink. A magyar kommunista diktatúra, a rendi államszocializmus és a színlelt szocializmus társadalomtörténeti nézőpontjai Keller Márkus: Periodizáció, összehasonlítás, perspektíva. Szempontok a magyar társadalom történetének megértéséhez

Iparosítás, agrárium, reform

■ Bevezető előadás Tomka Béla: Magyarország 1945 utáni gazdaságtörténetének kutatása: eredmények és lehetséges irányok ■ Felkért hozzászólások Germuska Pál: Milyen sikerek, milyen áron? Varga Zsuzsanna: „Zárszámadás”. A szocialista mezőgazdaság kutatásának elmúlt három évtizedéről Papp István: A megíratlan történet: a magyar parasztság eltűnése Kultúra és művelődés

■ Bevezető előadás György Péter: A kádárizmus kultúrája – Kádár nélkül ■ Felkért hozzászólások Varga Balázs: Emberek, művek, rendszerek Balogh Margit: A Kádár-korszak egyházpolitikai jellegzetességeiről Standeisky Éva: Ideológia és kultúrairányítás 1945 és 1989 között

A politikai rendszer jellege

■ Bevezető előadás Gyarmati György: Csengőfrász – kádárkolbász – Kádár-kocka. A pártállam Janus-arcú magyar modellje ■ Felkért hozzászólások Pető Andrea: Ami a politikai rendszerjelleg elemzéséből kimaradt Csizmadia Ervin: A Kádár-rendszer természetéről és megközelítéséről. Politikatudományi nézőpont Földváryné Kiss Réka: Folytonosság és/vagy megszakítottság? Megjegyzések a kádári berendezkedés kérdéséhez

Magyarország és a nemzetközi politika

■ Bevezető előadás Békés Csaba: Magyarország és a nemzetközi politika, 1945–1991. Problémák, vitakérdések, új megközelítések ■ Felkért hozzászólások Bárdi Nándor: Szétfejlődő nemzet? Korreferátum a határzónából Baráth Magdolna: A szovjetizáció kérdéséhez Mitrovits Miklós: Szovjetizáció, szétfejlődés, Brezsnyev-doktrína

Oktatás- és tudomány(politika)

■ Bevezető előadás Pritz Pál: Tudomány/politika a szovjet korszakban ■ Felkért hozzászólások Szabolcs Éva: Kutatások a pedagógia mint tudomány 1950-es évekbeli helyzetéről Szabó Zoltán András: A Magyar Pedagógia című folyóirat mennyiségi és tartalmi változásai az 1961 utáni időszakban – megközelítési lehetőségek Takács Róbert: A tudomány- és oktatáspolitika tendenciái 1945 és 1990 között

Kádár: János, -rendszer, -korszak, -izmus?

■ Bevezető előadás Földes György: Kádár János – kora, rendszere, ideológiája ■ Felkért hozzászólások Tabajdi Gábor: Kádárizmus mint kutatási projekt Majtényi György: A totalitarizmuson innen és túl. Megjegyzések a Kádár-korszak társadalmának a vizsgálatához Horváth Sándor: Kádárizmus: a magyar másság története

Zárszó

Kalmár Melinda: Nyitott kérdések, plurális válaszokComments


bottom of page