top of page
  • Hajnal István Kör_2

Alsópapság a 18–20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben - zárókonferencia

Június 23-án, 10 órától kerül megrendezésre az Alsópapság a 18 – 20. századi lokális közösségekben Magyarországon és Erdélyben (2018–2023?) című rendkívüli projektzáró konferencia az MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport szervezésében.


Időpont: 2023. június 23. 10:00–18:00

Helyszín: ELTE BTK Néprajzi Intézet könyvtára (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. Fszt. 22.) Program:

10:00–11:30 I. szekció: Számadás, mérleg, helyzetkép Bárth Dániel: Egy ötéves kutatás eredményei és távlatai Ilyefalvi Emese: Egy online bibliográfiai adatbázis első eredményei: Lelkészek, papok néprajzi, helytörténeti munkái a 18. századtól a 20. század közepéig Muntagné Tabajdi Zsuzsanna: Kései konfesszionalizáció a váci egyházmegyében a 18. században Hozzászólások, vita

11:30–12:00 Kávészünet

12:00–13:15 II. szekció: Utak, elágazások, perspektívák 1. Kis-Halas Judit: Botrány, benedikció, babonaság. A lelki gondozás nehézségei a máriagyűdi kegyhelyen a 19. században Ugrai János: Ők 104-en. Kollektív biográfiai tanulságok 18-19. századi abaúji református lelkészek pályafutása kapcsán Hesz Ágnes: Papok és gáztűzhelyek. Az alsópapság megélhetési stratégiái az 1960-as években Hozzászólások, vita

13:15–14:00 Ebédszünet

14:00–15:15 III. szekció: Utak, elágazások, perspektívák 2. Éliás János: A karcagi lelkészek és a közösség viszonya a 18. században Prikler Szilvia Beatrix: Az alsópapság szerepe a házassági és teherbeejtési perekben a 18–19. századi Győri Egyházmegyében Fábián Borbála: "korunk ferde irányba haladó anyagiságának ellensúlyozására ..." A Bajai Katolikus Legényegylet története 1914-ig Hozzászólások, vita

15:15–15:30 Kávészünet

15:30–17:00 IV. szekció: Utak, elágazások, perspektívák 3. Schweininger Péter: Plébánosok és tanítók egy sváb faluközösségben (arcélek és mozaikok) Bíró Endre: Református egyházfegyelem a tágabb értelemben vett Maros-Körös-köz anyakönyveinek tükrében Paréj-Farkas Katalin: Szerzetesnővérek lokális közösségekben a 19–20. század fordulóján Hozzászólások, vita

17:00–18:00 Kötetlen kollegiális beszélgetésbottom of page