top of page
  • Hajnal István Kör_2

Bárány Zsófia: Lelke mélyén szabad röptű szellem - Lonovics József, egy magyar főpap a reformok világában

Lelke mélyén szabad röptű szellem - Lonovics József, egy magyar főpap a reformok világában címmel megjelent Bárány Zsófia könyve a BTK Történettudományi Intézet gondozásában.

"A reformkori magyar közéletet átitatták a vallási sokszínűség teremtette társadalmi feszültségek, amelyek erőteljesen foglalkoztatták a bécsi udvart, valamint a pápaságot is. A magyar politikai életben az egyik legjelentősebb egyházi személy Lonovics József csanádi püspök volt. A főpap - a bécsi kormányzat felhatalmazásával - 1840-41-ben Rómában tárgyalásokat folytatott XVI. Gergely pápával és tanácsadóival a vegyes házasságok intézményéről, a katolikusok és nem katolikusok, ám keresztények frigyéről. Lonovics római kiküldetésével a lelkiismereti és vallásszabadság joga került napirendre az Apostoli Szentszék és a Habsburg Monarchia kapcsolatában.

A Magyarországnak adott engedmények lehetőséget nyújtottak a protestáns lelkész előtti érvényes házasságkötésre, de számos egyéb eredmény is köthető a római tárgyalásokhoz. A kötet betekintést nyújt többek között a pozsonyi országgyűlések vallásügyi vitáiba, Bécs egyházpolitikai és diplomáciai törekvéseibe, valamint a vatikáni tanácskozások eddig feltáratlan részleteibe. Mindeközben egy 19. századi magyar főpap életpályája is kirajzolódik előttünk."


Comments


bottom of page