top of page
  • Hajnal István Kör_2

CfP: Magyarország és szomszédai kapcsolatai a harmadik világgal a szocialista korszakban

Magyarország és szomszédai kapcsolatai a harmadik világgal a szocialista korszakban tematikával új felhívást tett közzé a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat.

Az 1950-es évek második felétől kezdve a szovjet blokk országai tudatosan nyitottak a függetlenségüket fokozatosan kivívó korábbi gyarmatok felé, és igyekeztek (különböző intenzitású) kapcsolatokat kiépíteni velük.

Ennek a kapcsolatépítésnek a sokoldalúsága árnyalja a hidegháborúnak olyan leszűkítő ábrázolását, mintha pusztán két blokk szembenállásának a történetéről lett volna szó. A közép-európai szocialista országok harmadik világbéli kapcsolatainak elemzése a kétpólusú világrend képéhez képest összetettebb globalizációs folyamatokat mutathat meg, mert ezek az érintkezések ugyanúgy hozzájárultak a határokon, illetve kontinenseken átívelő globális kapcsolathálók kialakulásához, mint a nyugati országok és a harmadik világbéli államok kapcsolatai. A közép-európai szocialista országok számára ennek a hálózatnak a kiépítése nem egyszerűen a hidegháborús logikába illeszkedett: ez a politika a saját gazdasági érdekeiket, sőt a Szovjetunióval szemben való mozgásterük növelését is szolgálta. A közép-európai szocialista országok és a harmadik világ kapcsolatrendszereinek tényleges működése, súlya, helye a hidegháborús korszak globalizációs folyamataiban ma egyre inkább a kutatói érdeklődés előterébe kerül és nemzetközi viták tárgyát képezi.

A Korall folyóirat olyan cikkeket vár, amelyek Magyarország vagy esetleg a szomszédos szocialista országok és a harmadik világbeli társadalmak között a fenti kapcsolatok mentén kialakult érintkezéseket és azoknak a hazai társadalomra gyakorolt hatásait vizsgálják társadalom- vagy kultúrtörténeti szempontból. A tanulmányok a szocialista korszak időhatárain szükség esetén túlnyúlhatnak, hiszen az is érdekes lehet, hogy milyen módon folytatódtak vagy milyen örökséget hagytak maguk után ezek a kapcsolatok a rendszerváltások utáni időszakban.

Különösen az alábbi témákban várjuk a cikk-javaslatokat:

  • Magyarországon vagy más szocialista országokban tanuló, a harmadik világból érkezett diákok helyzete, kapcsolatai a helyi társadalommal, kölcsönös tapasztalatok;

  • a szocialista országokban dolgozó nem európai munkavállalók helyzete, tapasztalatai, kapcsolatai;

  • a harmadik világban kiküldetésben dolgozó szakemberek tapasztalatai, az interkulturális érintkezések történetei;

  • a kiküldetésből hazatérők szerepe, társadalmi és gazdasági hatása, befolyása hazai környezetükben;

  • gazdasági vagy kulturális vállalatok, intézmények kapcsolatrendszerei harmadik világbéli országokban;

  • gazdasági beruházások társadalmi-gazdasági hatása a fogadó országban;

  • sikertelen kapcsolatépítések, társadalmi különbségekből fakadó ellentétek és problémák.

A Korall eredeti, máshol meg nem jelent tanulmányokat vár, ezenfelül szívesen fogadunk a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat, illetve a témakör új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat is.

Kérjük, hogy a tervezett tanulmányról egy körülbelül 2000 leütés terjedelmű, a feldolgozandó forrásokat is megjelölő rezümét küldjön 2024. április 15-ig a szám felelős szerkesztőinek: Bódy Zsombornak (bomazsor@hotmail.com) és Somorjai Szabolcsnak (szsomorjai@gmail.com). A rezümék alapján a felkérésekről a Korall szerkesztősége hoz döntést legkésőbb május 19-ig. A (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) legfeljebb 60 ezer leütésnyi terjedelmű kéziratok leadási határideje 2024. szeptember 1. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük. 


7 views0 comments

Comments


bottom of page