top of page
  • Hajnal István Kör_2

Czeferner Dóra: Kultúrmisszió vagy propaganda? - könyvbemutató

"A Magyar Tudományos Akadémia Sajtótörténeti Munkabizottsága tisztelettel meghívja Önt Czeferner Dóra: KULTÚRMISSZIÓ VAGY PROPAGANDA? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten című kötetéről tartandó kerekasztal-beszélgetésre.

A beszélgetésben részt vesznek:

Czeferner Dóra, Gyáni Gábor, Sipos Balázs és Török Zsuzsa

A beszélgetést Lengyel Nóra moderálja.

A kötet a helyszínen megvásárolható.

E hiánypótló kötet az Osztrák–Magyar Monarchia három legmeghatározóbb polgári-liberális, feminista szervezetének (Allgemeiner Österreichischer Frauenverein, Nőtisztviselők Országos Egyesülete, Feministák Egyesülete) sajtótevékenységét mutatja be 1907 és 1918 között, összehasonlító kontextusban. A lapok (Neues Frauenleben, A Nő és a Társadalom, A Nő. Feminista Folyóirat) alapításának, fejlődésének, struktúrájának, szerkesztőinek, szerzőinek és olvasótáboruk ismertetése mellett a szerző a sajtótermékek különböző szempontok szerinti tartalomelemzésére vállalkozott. A budapesti, bécsi és New York-i levéltári források (egyesületi iratok, személyi hagyatékok) lehető legteljesebb körű feldolgozásával pedig az egyesületek azon évtizedes erőfeszítéseiről is áttekintést ad, amelyeket az általuk publikált periodikák folyamatos „életben tartása” érdekében tettek. A munka a bécsi és budapesti egyesületek, valamint a nemzetközi ernyőszervezetek közt formálódó közvetlen és közvetett kapcsolatrendszerekbe is bepillantást enged. E mellett rámutat arra, hogy bár a századforduló szellemi pezsgésében életre hívott osztrák szervezet progresszívebb légkörben kezdhette meg munkáját, a magyarországi feminista mozgalom az első világháború előestéjére sok tekintetben eredményesen zárkózott fel a hasonló nyugat-európai női szervezetek mellé.

Czeferner Dóra történész, az ELKH BTK Történettudományi Intézetének fiatal kutatója. Kutatási területe az osztrák–magyar polgári-liberális, feminista nőmozgalmak fejlődése, nemzetközi beágyazottsága és sajtótevékenysége az 1890-es évektől az 1940-es évek végéig."20 views0 comments

Comments


bottom of page