top of page
  • Hajnal István Kör_2

Emlékkonferencia Andorka Rudolf születésének 90. évfordulóján

Társadalmi tagolódás és mobilitás a jelenben és a múltban Műhelykonferencia Andorka Rudolf munkássága előtt való tisztelgés jegyében A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Társaság (FETE), a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület (HIK), valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete közösen, emlékkonferenciát rendez Andorka Rudolf születésének 90. évfordulója alkalmából. Közismert, hogy Andorka Rudolf, a szociológián kívül, a demográfia, a társadalomtörténet, valamint a társadalomstatisztikai területén is sokat alkotott. Az előzetesen kialakított koncepció alapján a rendezvény a társadalmi tagolódás és mobilitás témakörre fókuszál, amely Andorka Rudolf egyik kiemelt kutatási területe volt. A témakör kiválasztásában az is szerepet játszott, hogy a hosszú távú trendeket illetően, ezen belül is a társadalmi szerkezet zártabbá válására vonatkozóan, egymásnak ellentmondó adatok és következtetések jelentek meg. Az újabb trendek mellett fontosnak éreztük a tagolódás társadalomtörténeti metszetben való bemutatását is. Az előadásokhoz korreferenseket kértünk fel, annak érdekében, hogy az adott kérdéskörben érdemi vita bontakozhasson ki, amelybe a rendezvény résztvevői is bekapcsolódhatnak. A pandémia várható felerősödése miatt a teremben levőknek kötelező a maszk használata, viszont miután lehetőségünk van a hibrid rendezés alkalmazására, ezért a résztvevők online módon is bekapcsolódhatnak a rendezvénybe. A bekapcsolódáshoz szükséges linket időben megküldjük. Link: https://us06web.zoom.us/j/84115534307... Passcode: 621730 Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet tárgyalóterme. (Budapest, Tóth K. u. 4. fszt.) Időpont: 2021, október 5. 9-16 óra között. A rendezvény nyitott, amelyre minden érdeklődőt várunk. Felkért moderátorok: - Nagy Péter Tibor (szociológus) - Valuch Tibor (történész)

Napirend 9’00 – 9’05 Köszöntő: 1. szekció: Trendek az utóbbi időszakban 9”05 – 9’50 Ceglédi Tímea (szociológus) – Harcsa István (szociológus) - Monostori Judit (szociológus) – Dabney-Fekete Ilona (oktatáskutató): Nemzedékek közötti iskolai mobilitás. Esélykihagyók és reziliensek Korreferens: Fényes Hajnalka 9’50 – 10’35 Harcsa István (szociológus): Társadalomképek és tagolódás a hosszú idősorok tükrében. (Párhuzamos megközelítések a társadalmi tagolódás és mobilitás kutatásában.) Korreferens: Lengyel György (szociológus) 10’35 – 10’45 Szünet 10’45 – 11’30 Huszár Ákos (szociológus), Erát Dávid (szociológus), Füzér Katalin (szociológus): A párkapcsolati homogámia változása Magyarországon Korreferens: Murinkó Lívia (demográfus) 11’30 – 12’15 Tóth István György (szociológus): A felső és alsó vagyoni-jövedelmi szegmensek társadalmi összetételének meghatározódása Magyarországon a nyolcvanas években és mostanában. Korreferens: Huszár Ákos (szociológus) 12’15– 13’00 Ebédszünet 2. szekció: Tagolódás társadalomtörténeti metszetben 13’00 – 13’45 Karády Viktor (szociológus): A középosztály újratermelésének felekezet-sajátos átrendeződése a keresztény kurzus alatt. Korreferens: Nagy Péter Tibor (szociológus) 13’45 – 14’30 Szilágyi Zsolt (történész) : Elit, elitváltás a két világháború között, Kecskeméten Korreferens: Bódy Zsombor (történész) 14’30 – 15’15 Valuch Tibor (történész): A munkásság arcainak változása. Korreferens: Alabán Péter (történész) 15’15 Zárszó39 views0 comments

Comments


bottom of page