top of page
  • Hajnal István Kör_2

Február 19-én kerül megrendezésre a Gyógyító hivatások műhelyszeminárium következő alkalma!


Február 19-én folytatódik a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport és a Társadalmi Változások Kutatóközpont műhelyszeminárium-sorozata, mely a Gyógyító hivatások professzionalizációja címet viseli.

A második alkalommal KIS-HALAS JUDIT (Marie Curie Postdoctoral Fellow, University of Ljubljana) Boszorkányoktól a vármegyei orvosdoktorokig. Gyógyító szakemberek az orvoslás újkori piacán címmel, míg UGRAI JÁNOS (Eszterházy Károly Egyetem, Neveléstudományi Intézet - Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport ELTE TáTK-BTK) Orvosok, gyógyítók a reformkori Akadémia tagságában. Egy professzió születésének jelei címmel tart előadást. A felkért hozzászólók MÉZES ÁDÁM (CEU) és KRÁSZ LILLA (ELTE BTK Kora Újkori Történeti Tanszék) lesznek.

Az online eseményhez csatlakozni itt lehet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc2NDBjYzEtNmQyZi00MmVjLWJiNjgtN2U1OTU5MDBhYWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%22a8e52930-be37-4dc0-959e-f517bcd763f6%22%7d

3 views0 comments
bottom of page