top of page
  • Hajnal István Kör_2

Felhívás a KORALL 86. számához!

Felhívás a Korall 86-os, 2021. évi negyedik számához Mobilitás a rendi társadalomban

A tematikus blokk a rendi társadalom szerkezeti sajátosságait a társadalmi mobilitás, illetve a rendi választóvonalak átlépése, ennek következményei, megítélése szempontjából kívánja tárgyalni. E kérdéskör vizsgálatához mind egyéni pályákra, mind pedig társadalmi csoportok egészére összpontosító elemzéseket várunk. A vizsgálathoz javasolt kérdések részletesebben: Hogyan befolyásolta az egyén érvényesülését a rendi státusza? Hogyan zajlott, milyen formái, milyen motívumai és milyen lehetőségei voltak a rendi választóvonalak átlépésének? Milyen társadalmi következményekkel járt a határvonalak átlépése? Milyen fogadtatása volt e határátlépéseknek? Miként alakult a rendi határvonal átlépésének értelmezése, megítélése? Milyen volt a rendi mobilitás kollektív társadalmi reprezentációja? Hogyan alakult hosszabb időszakot véve a rendi keretek közötti társadalmi mobilitás? Miként tapintható ki, hogyan jelentkezett a mobilitás szempontjából a rendi társadalmi keretek felbomlása? A tervezett tanulmányról a kb. 2000 leütés terjedelmű rezümét 2021. március 15-ig kérnénk elküldeni a szám felelős szerkesztőinek, Czoch Gábornak (gczoch@gmail.com), Kármán Gábornak (karmangabor@gmail.com) és H. Németh Istvánnak (nemeth.istvan@mnl.gov.hu). A rezümék alapján a felkérésekről a szám felelősei a Korall szerkesztőségével legkésőbb 2021. március 30-ig döntenek. A legfeljebb 60 ezer leütésnyi (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) terjedelmű kéziratok leadási határideje 2021. szeptember 1. lesz. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük. A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek. További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu13 views0 comments

Comments


bottom of page