top of page
  • Hajnal István Kör_2

Felhívás a Korall 89-es, 2022. évi harmadik számához

A Korall eredeti, máshol meg nem jelent tanulmányokat vár, amelyek a kereskedelmet nem leíróan kívánják ábrázolni, hanem összetettségét és beágyazottságát, fejlődésének folyamatát és sokrétűségét kívánják megragadni és bemutatni. Ehhez kínálunk néhány szempontot:

• Hogyan formált és alakított át a kereskedelem közösségeket, társadalmakat, rendszereket? • Mennyiben befolyásolták a törvények, intézmények és játékszabályok a kereskedelmet, és mennyiben befolyásolta a kereskedelem a törvényeket, intézményeket, játékszabályokat? • Szerződések, megállapodások, biztosítások: miként fejlődtek, hogyan hatottak a kereskedelemre? • A kereskedés és a hitelezés összefonódása, kereskedő-bankárok. • Kereskedői társaságok, hálózatok. • A kereskedelem és az erőszak, háborúk, gyarmatosítás kapcsolata, kereskedelem és hatalom, hadiszállítók. • Az ún. sedentary merchants (N. S. B. Gras) és az utazó kereskedők szétválása, különbségük, a menedzseri szerepek előretörése. • A kereskedelem szintjei: lokális és távolsági, ezek kapcsolata, egymásra utaltsága. • A kereskedők társadalmi mobilitása és presztízse. • Kereskedelmi útvonalak és a világ felmérése. • A kereskedelem megítélése a kortársak és az utókor szemében. • A kereskedelemről szóló elméletek és viták, értelmezések. • Kereskedelem a képzőművészetekben és az irodalomban.


A tervezett tanulmányról egy nagyjából 2000 leütés terjedelmű rezümét kérnek a szerkesztők, Ring Orsolya (ring.orsolya@gmail.com) és Somorjai Szabolcs (szsomorjai@gmail.com) 2021. december 5-ig. A rezümék alapján a felkérésekről a Korall teljes szerkesztősége hoz döntést december 19-ig. A legfeljebb 60 ezer leütésnyi (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) terjedelmű kéziratok leadási határideje 2022. június 15. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek. További információk a Korallról: http://www.korall.org/impresszum_hu

Fotó: Fortepan / Erky-Nagy Tibor24 views0 comments

Comments


bottom of page