top of page
  • Hajnal István Kör_2

Friss megjelenések!

Updated: Aug 16, 2022

A Kriterion Könyvkiadónál megjelenő 20. század könyvsorozat két új kötetét a Kolozsvári Magyar Napok keretében mutatja be Bárdi Nándor, Gidó Attila, valamint a két szerző, Kulcsár Beáta és Kiss Ágnes.


Kulcsár Beáta: „Adónyomorítás miatt zárva” Egy nagyváradi család történetei (1858–1944). Kriterion-EME, Kolozsvár, 2022. 288 p.

Kik voltak a Weiszlovitsok és a Vaiszlovichok? Hogyan emelkedtek Nagyvárad dualizmuskori gazdasági elitjébe? Miért vált ismertté Vaiszlovich Emil neve Nagyvárad határain túl is? Hogyan alkalmazkodtak – különösen Vaiszlovich Emil – az impériumváltásokhoz (1920, 1940), a folyamatosan változó viszonyokhoz? Hogyan lett a krakélerből magyar ellenálló, majd zsidó? Miért volt fontos Vaiszlovich Emil személye nemcsak szűkebb környezete, de az erdélyi magyarság és az erdélyi románság számára is?


Kiss Ágnes: Finomhangolás. Koordináció és kontroll a szovjet típusú cenzúrarendszerekben. Romániai példák (1949–1989) Kriterion–EME, Kolozsvár, 2022. 204 p. https://kriterion.ro/a-cenzura-tortenetevel-az-a-baj.../ Milyen mechanizmusok biztosították a cenzúrarendszer eredményességét a homályosan megfogalmazott és állandóan változó elvárások közepette? Honnan tudta a cenzor, hogy mit kell kivágnia és mi maradhat a szövegben? Milyen volt a „jó cenzor” és a „jó főszerkesztő”? Miféle kapcsolatok szövődtek az ellenőrök és az ellenőrzöttek között, és ezeknek milyen hatása volt a cenzúra eredményességére? Mennyiben hasonlított a romániai cenzúra a „szocialista testvérállamok” gyakorlataihoz?


Helyszín: Györkös Mányi Albert Emlékház, Majális u. 5. / Str. Republicii 5. Időpont: 2022. augusztus 19. péntek 15 óra


Comments


bottom of page