top of page
  • Writer's pictureAdrienn Szilágyi

Halmos Károly megemlékezése

Updated: Jan 3, 2021

Benedek Gáborról

Fájó szívvel búcsúzom Tőled, Gábor. Miként az első gyászértesítés is mondja, Gábor mostanság választmányi tagja volt a Körnek. Volt azonban korábban (Tóth Zoltán, ill. Kövér György elnöksége idején) titkára is, és még fontosabb talán, hogy Egyesületünk alapítói közé tartozott. Benda-díjas tagtársunk, Demmel József (akit Gábor is tanított) egyik tanulmányának címéül egy idézetet választott, miszerint volt idő, amikor "egész Szlovákia elfért egy tutajon." A hazai társadalomtörténet újjászerveződésének idején is volt úgy, hogy a társadalomtörténet iránt érdeklődők nagy része is a hajdani Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pár szobájában csoportosult. Volt, aki az azóta megszűnt Gazdaságtörténeti Tanszéken. Voltak, akik a tanszéki helyiségekkel szomszédos szobában, nevezetesen az e tanszék mellé rendelt akadémiai Közép- és Kelet-Európa Kutatási Központban, azon belül is Bácskai Vera kutatócsoportjában. S akik nem ezekben a műhelyekben dolgoztak, azok a tanszék könyvtárszobájában gyűltek össze rendszeresen egy-egy vitára. Gábor valamivel a központ megalakulása után érkezett a kutatóhelyre, s ő is Bácskai Vera csoportjának tagja lett. Azon kevesek közé tartozott, akik képesek voltak strukturális összehasonlításokra alapozva elmondani az annak idején Kelet-Közép-Európának nevezett régió (Gábor főként Csehország) történetét. Szerencsések voltak, akik annak idején hallgathatták az előadásait, amelyeket szabadegyetemi formában tartott egy olyan kezdeményezés keretében, amely a csehtől a litvánig szándékozta a régió nyelveit és kultúráit megtanítani a korabeli közgazdász-hallgatóknak és mindazoknak, akik hírét vették az előadássorozatnak. Hallgatói kérdések esetén nem riadt vissza esetleges "mi lett volna ha ..." felvetések megválaszolásától sem. Például a csehországi és a magyarországi társadalmi viszonyokat mérlegelve gondolkodott el arról, mi történt volna T. G. Masarykkal, ha - picit keletebbre születve, hazánk politikai életében adatott volna részt vennie. A nem történész hallgatóságnak ezek megvilágító erejű okfejtések voltak. Gábor, azon kívül, hogy részt vett ezekben a szellemi mozgalmakban, más nagyon fontosat is tett az intézményesülés érdekében. Segített abban, hogy hű társa, dr. Balásházy Mária révén a Kör megfelelő jogi formát öltsön. Bácskai Vera csoportja talán nyolc évig volt együtt, azután a nagy politikai forgószéltől nem függetlenül tagjai helyet változtattak. A kutatási központból többen is az ELTE BTK Történeti Tanszékcsoportjának különböző helyein kötöttek ki. A hajdani három szoba valamelyikében ülésezők közül sokan már korábban elmentek közülünk. Csak a társadalomtörténet iránt érdeklődőket sorolva: Vári András, Benda Gyula, Ódor Imre, Tóth Zoltán, Bácskai Vera, Lipták Dóra. Nyugodjanak békében - és most már nyugodj velük Te is, Gábor!

52 views0 comments

Commentaires


bottom of page