top of page
  • Hajnal István Kör_2

Hitel és hit - Tanulmányok Halmos Károly tiszteletére

Megjelent a Hitel és hit. Tanulmányok Halmos Károly tiszteletére című kötet a L'Harmattan Kiadó gondozásában (https://harmattan.hu/hitel-es-hit-2843).

A könyv alapját a Halmos Károly 65. születésnapját ünneplő konferencián elhangzott előadások képezik. A tanulmánykötet szerzői és szerkesztői tanszékünk jelenlegi és korábbi oktatói, kutatói, doktoranduszai. (Forrás ide kattintva!)

Tartalomjegyzék:

Szívós Erika: Előszó 9

HISTORIOGRÁFIA Kövér György: Egy diszkrét Pach-revízió 15 Madarász Aladár: Posztót borért. Töredékek egy „nem triviális, de igaz” közgazdasági doktrína történetéből (Divatjamúlt tantörténet) 27 Diószegi-Szőcs Máté: Korszerűtlen történelem. Történelemoktatás a középiskolában 61

GAZDASÁGTÖRTÉNET Kovács Kristóf Lajos: Egy tizenkilencedik századi öltönyvarrónő vallomása Szandrovits Rozália és a nők váltóképessége 1869-ben 71 Somorjai Szabolcs: A nyomdász, könyves és lapkiadó Wodianerek családi kapitalizmusa 89 Pogány Ágnes: Egy csődeset utóélete. A Molinum Malomipari Rt. megalakulása 107

TÁRSADALOMTÖRTÉNET Magos Gergely: Az Apostol gyógyszertár története (1893–1950) 125 Papp Barbara: Érettségiző lányok továbbtanulási tervei a Horthy-korszakban 147 Balogh-Ebner Márton: Lakások magántulajdonban Budán, 1945 után 161

ÉLMÉNYTÖRTÉNET Bolgár Dániel: A beilleszkedéstől a térfoglalásig. A zsidókérdés-vita történetének vázlata 187 Bodovics Éva: „Egész pályám oda van és máshoz fogni nem tudok”. A miskolci kereskedők és iparosok helyzete az 1878. évi árvíz után – adalék a történeti katasztrófák gazdasági vizsgálatához 203 Detre Katalin: Az egyéni és a kollektív autonómiatörekvések szerepe a magyar mozdulatművészetben 225 Kulcsár Beáta: Impériumváltás-élmények reprezentációi naplókban és visszaemlékezésekben 251Comments


bottom of page