top of page
  • Hajnal István Kör_2

Hogyan írjunk nőtörténetet? Források és módszerek - konferencia

Április 21-én Hogyan írjunk nőtörténetet? Források és módszerek címmel egésznapos konferenciára kerül sor a Történettudományi Intézetben, amelyen tagjaink számottevő arányban fognak előadni.


Program:

09:45–10:00 Megnyitó: Várkonyi Gábor

10:00–11:00 1. Szekció: Történetírás és historiográfia

Elnök: Géra Eleonóra

10:00–10:20 Gyáni Gábor: Lawrence Stone tízparancsolata 10:20–10:40 Törő László Dávid: A társadalmi nemek története és a historiográfia 10:40–11:00 Acsády Judit: Téma és módszer a nőtörténetírásban

11:00–11:30 Hozzászólások, vita

11:30–12:00 Szünet

12:00–12:40 2. Szekció: Források, forráskritika

Elnök: Lengyel Tünde

12:00–12:20 Várkonyi Gábor: Nők és történetek. A kora újkori nőtörténetírás forrásai és lehetséges értelmezési változatok 12:20–12:40 Balogh Judit: Nők a kora újkori egodokumentumokban: Az egodokumentumok kora újkori felhasználhatóságának lehetőségei és korlátai

12:40–13:00 Hozzászólások, vita

13:00–14:20 Ebédszünet

14:20–15:00 3. Szekció: Kép, szöveg, tárgy és nőtörténetírás

Elnök: Várkonyi Gábor

14:20–14:40 Krász Lilla: A szöveg, a kép és a tárgy. Születés és anyaság a kora újkori Magyarországon (Módszertani kísérlet) 14:40–15:00 Szlama Gabriella Zsófia: A sajtóreprezentáció digitális kutatási lehetőségei. A női nadrágviselet forrásainak tartalomelemzése NVivo program segítségével

15:00–15:20 Hozzászólások, vita

15:20–15:40 Szünet

15:40–16:20 4. Szekció: Ideológiák, nőtörténetek

Elnök: Varga Zsuzsanna

15:40–16:00 Sárai Szabó Katalin: A konzervatív nő, a konzervatív nőmozgalmak kutatásának problémája 16:00–16:20 Bartha Eszter: Miért „hallgatnak” a munkásnők? Források és közelítések az ipari munkásnők élettörténetéhez a Kádár-korszakban és a rendszerváltás után

16:20–16:40 Hozzászólások, vita

16:40–17:00 Szünet

17:00–18:00 5. Szekció: Női életrajzok, metodológiai kihívások

Elnök: Fábri Anna

17:00–17:20 Mészáros Zsolt: Nők írói életművei a monográfia műfaja tükrében 17:20–17:40 Fedeles-Czeferner Dóra: A Schwimmer Rózsa-életrajz elkészítésével kapcsolatos módszertani kihívások 17:40–18:00 Török Zsuzsa: Lapszerkesztő nők az 1860-as években (Módszertani megfontolások egy készülő monográfiához)

18:00–18:30 Hozzászólások, vita

18:30 Zárszó: Fedeles-Czeferner Dóra, Török Zsuzsa


További részletek itt találhatók!


26 views0 comments

Comments


bottom of page