top of page
  • Hajnal István Kör_2

Identitások határmezsgyéjén. Magyar(országi) zsidó identitások a 18. század végétől a 20. század közepéig

Június 13–14-én kerül megrendezésre az Identitások határmezsgyéjén. Magyar(országi) zsidó identitások a 18. század végétől a 20. század közepéig című konferencia.

Program:

2024. JÚNIUS 13., CSÜTÖRTÖK

CSALÁDOK, ASSZONYOK ÉS TANÍTÓK

15.00–15.20: Huszár Mihály (Marcali Múzeum): A gabonakereskedelemtől a kommunista lapszerkesztésig: A Lengyel–Mayer család a 19–20. században


15.20–15.40: Mislovics Erzsébet (SZTE): Szántó (Seligmann) Eleázár önképe: oktatás, nyelv, vallás


15.40–16.00: Németh Csaba (DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola): Egy zsidó hölgy a 20. század társadalmi közéletében: Györgyei Illésné életútja


16.00–16.30: Vita

2024. JÚNIUS 14., PÉNTEK

HATÁRÁTLÉPÉSEK

9.30–9.50: Mihalik Béla (HUN-REN BTK TTI): Gyertyafény a pálinkásházban: Zsidó kocsmárosok világai a 18. században


9.50–10.10: Újlaki Nagy Réka (HUN-REN BTK TTI): Tarka kutyák és denevérek. Az erdélyi szombatosok betérése a zsidó vallásba és az ehhez vezető identitásbeli folyamatok


10.10–10.30: Bányai Viktória (ELTE – HUN-REN TKKI) – Frojimovics Kinga (Wiener Wiesen thal Institut): Orthodox és neológ határhúzások az 1870-es és az 1920-as évek között


10.30–11.00: Vita


11.00–11.30: Kávészünet

RABBIK ÉS IMAHÁZAK

11.30–11.50: Frigyesi Judit (Bar Ilan University): A tradicionális zsidó imaház hangtere, mint identitás


11.50–12.10: Schweitzer Gábor (HUN-REN TK JTI – NKE): A két ágon ülő bócherek. Gondolatok Schnitzer Ármin és Méir Ávráhám Munk visszaemlékezéseiről


12.10–12.30: Végső István (független kutató): Turultól Izraelig – Dr. Dohány József főrabbi élete és annak sarokpontjai


12.30–13.00: Vita


13.00–14.00: Ebédszünet

TUDÓSOK, KÖLTŐK ÉS ÜGYNÖKÖK

14.00–14.20: Ujvári Hedvig (PPKE): Az identitás problematikája Goldziher Ignácnál a Max Nordauval folytatott levelezése nyomán


14.20–14.40: Földes Györgyi (HUN-REN BTK ITI): Az 1910-es és 1920-as évek magyar avantgárd mozgalma és a zsidó identitás


14.40–15.00: Heltai Gyöngyi (Vietnam National University): Névváltás, országváltás, változó énkép: Pók Ödön – Edmond Pauker (1887–1962) sajtódirektóriumi tagból New York-i színházi ügynök


15.00–15.30: Vita


15.30–16.00: Kávészünet

IDENTITÁS A JOGÉRVÉNYESÍTÉSBEN

16.00–16.20: Tamás Máté (HUN-REN BTK TTI): Jogok, kötelezettségek, identifikációk: Zsidó jogérvényesítési és -kiterjesztési eljárások a 19. század eleji Kanizsán


16.20–16.40: Prepuk Anikó (DE): Vázsonyi Vilmos – Egy fiatal publicista az izraelita vallás recepciójáért


16.40–17.00: Vita


留言


bottom of page