top of page
  • Hajnal István Kör_2

Ismertetés Gyáni Gábor "A történeti tudás" című történetelméleti kötetéről az ujszo.com oldalán!


"Mit nevez(het)ünk történelemnek? Mindazt, ami a múltban megtörtént? Azt, amiről biztosan tudjuk, hogy sor került rá és amiről – adott esetben – több forrás is a rendelkezésünkre áll? És mi a helyzet azokkal az eseményekkel, jelenségekkel, amelyekről alig van forrásunk, amelyekről kevés vagy ellentmondásos a tudásunk, vagy csak sejtéseink vannak róluk? Ezek nem a múltunk részei? Milyen a történész viszonya a kutatási tárgyához (a történelemhez), a kutatói módszeréhez és ahhoz, amit a vizsgálódás során arról „előállít” (a történetírásnak) egymáshoz? Ezeket a kérdéseket (is) boncolgatja az Osiris Kiadónál megjelent legújabb kötetében Gyáni Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki a magyar történettudomány képviselői közül a legtájékozottabb a történelemelmélet aktuális szakirodalmában, és minden bizonnyal a legkíváncsibb a megismerés képességeiről, lehetőségeiről és korlátairól szóló – többnyire – külföldi szerzők közt zajló polémiákra és ezek eredményeire." - szól az ismertetés bevezetője.

A recenziót Bödők Gergely jegyzi, elolvasható ITT!6 views0 comments

Comments


bottom of page