top of page
  • Hajnal István Kör_2

Kövér Györgyöt az MTA rendes tagságára, Tomka Bélát az MTA levelező tagságára jelölték!

Gratulálunk Kövér Györgynek az MTA rendes tagságára, és Tomka Bélának az MTA levelező tagságára történő, az MTA Filozófia és Történettudományok Osztálya általi jelöléséhez! (https://mersz.hu/hivatkozas/matud202112_f68703?fbclid=IwAR0YVAqiokMzcz-cYQFZvpffb5uernlUD25yHrOpUfy-5kbFpWFyPercfIo)


Az ajánlások:

Kövér György:

1949-ben született Hajdúböszörményben. 2016-tól az MTA levelező tagja. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék professor emeritusa. Szűkebb szakterülete a gazdaság- és társadalomtörténet.

2016, vagyis levelező taggá választása óta is lankadatlan a tudományos munkássága, ezt egészében 14 könyv (ebből három idegen nyelvű) és 235 MTMT-ben regisztrált publikáció (a h-indexe 16) fejezi ki beszédes módon. Iskolateremtő tudósként ma is ő vezeti az ELTE Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programot. Sokrétű tudományos munkássága felöleli a gazdaság- és társadalomtörténet, valamint a historiográfia területét. Számos szakmai szervezet vezetője volt a múltban, és ma is több akadémiai bizottság tagja. Őszinte meggyőződéssel javasoljuk a nemzetközi rangú iskolateremtő tudós megválasztását az MTA rendes tagjává.


Ajánlók: Frank Tibor, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya Orosz István, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya Romsics Ignác, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya Zsoldos Attila, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Tomka Béla:

1962-ben született Salgótarjánban. Az MTA doktora. Történész, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. Szakterülete Európa 20. századi története.

A Szegedi Tudományegyetemen 1989 óta dolgozik, jelenleg a Jelenkortörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program és 2019 nyara óta az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport vezetője. 1992 óta az Aetas történettudományi folyóirat szerkesztőségi tagja. 2010-től az amszterdami székhelyű International Social History Association elnökségi tagja. 2016 óta a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület elnöke.

A bank-ipar viszonyt a hagyományos finánctőke-tézissel szemben újraértékelő PhD-disszertáció után (Érdek és érdektelenség: a bank-ipar viszony a századforduló Magyarországán, 1892–1913, 1999) ő írta az első modern szemléletű magyar banktörténeti összegzést. A századfordulótól fordult érdeklődése az összehasonlító kelet-európai társadalomtörténeti kutatás felé. A családfejlődésről, a szociálpolitikáról, a jóléti államról (Welfare in East and West: Hungarian Social Security in an International Comparison, 1918–1990, 2004) szóló monográfiák eredményeit az interdiszciplináris látásmód jegyében összegezte A Social History of Twentieth-Century Europe (2013) című, az egész kontinens társadalomtörténetét átfogó szintézisében. Legújabb munkájában a fogyasztás és az életminőség 1945 utáni alakulását vizsgálta (Austerities and Aspirations: A Comparative History of Growth, Consumption and Quality of Life in East Central Europe since 1945, 2020).


Ajánlók:

Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya Kövér György, az MTA levelező tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya Orosz István, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya Rainer M. János, az MTA levelező tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya Romsics Ignác, az MTA rendes tagja, Filozófiai és Történettudományok Osztálya

21 views0 comments

Comentarios


bottom of page