top of page
  • Hajnal István Kör_2

Már a könyvesboltokban az 1956-os Intézet legújabb évkönyve!

Megjelent az 1956-os Intézet idei évkönyve:

Ezerkilencszáznyolcvankilenc - Az 1956-os Intézet XXV. Évkönyve, 2020.

Szerkesztette: Rainer M. János

Kiadó: Kronosz Kiadó, Pécs

ISBN 978 615 6048 85 1

Megjelenés: 2020. december 16.

Nyelv: magyar

Terjedelem: 392 oldal

E kötet tanulmányai az 1980-as évek végén kezdődő politikai átmenettel és rendszerszintű változással foglalkoznak: a folyamat történeti jelentéseivel és emlékezetével, magával a politikai átmenettel, illetve a közvetlen előzményekkel. Az 1989-es változásokat értelmező-értékelő történészi diszkurzushoz szeretnénk hozzájárulni, egyben képet adni saját „beszélgetéseinkről”, amelyeket 2019 őszén a szegedi 1989 – a társadalmi cselekvés lehetőségei című országos jelenkortörténeti konferencián és 2020 tavaszán – ekkor jórészt a virtuális térben – folytattunk. Úgy véljük, az utolsó valóban nagy történelmi fordulat megismerése segít abban, hogy megértsük jelenünket. Az 1956-os Intézet egyidős a magyar demokráciával; annak története egyben saját történetünk is.


TARTALOM

Szerkesztői előszó (Rainer M. János)

Jelentés és emlékezet

Rainer M. János: 1989: a rendszerváltás régi fogalma és újabb jelentései Somlai Katalin: „Új korszak, új kihívás rengeteg hibával”. A rendszerváltás jobboldaliak emlékezetében Szuromi Rita: Az emlékezet mint énképformáló erő. A nemesi származás vállalásának tendenciái a rendszerváltás után

A dolog ő maga

Szegő Iván Miklós: A konszenzusos elit megteremtésének esélye és bukása 1989-ben Lénárt András: Rémület a hitközségben. Zsidók és képviseleti szervük színeváltozásai

Előzmények

Tabajdi Gábor: Bomlasztás a rendszerbomlásig. A BM III/III. Csoportfőnökség útja 1989-hez Pap Péter István: Kádárizmus a legújabb történeti irodalomban Szilágyi Gábor: Prioritás vagy kötelező kör? Az MSZMP és a nyugat-európai kommunista pártok az 1980-as években Ungváry Krisztián: Tudományos-műszaki hírszerzés a rendszerváltás előtt

A kötet szerzői

Abstracts

3 views0 comments

Comments


bottom of page