top of page
  • Hajnal István Kör_2

Múltunk: Válságok a 20. században

Megjelent a Múltunk folyóirat új száma (2023/4.), amelynek tematikus része a 20. századi válságokra adott politikai és társadalomtudományos reakciókat vizsgálja.

  • Murber Ibolya: Válság és demokratizálás. Az osztrák és a magyar demokráciamodell az első világháború végén https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.1 Ismertető

  • Bolgár Dániel: Nagy volt-e a jövedelmi egyenlőtlenség Magyarországon a két világháború között? Kritikai statisztika https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.2 Ismertető

  • Pap Milán: Megküzdési stratégiák. Jelentések az olajválságról és a kádári vezetés 1973–1974-ben https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.3 Ismertető

  • Sinéad Carolan: „Válsággondolkodás” és a társadalomelmélet átalakulása a posztsztálinista Magyarországon és Lengyelországban https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.4 Ismertető

  • Iványi Márton: Hegemóniaválság és/vagy egy világpolitikai fordulat előjátéka? Az amerikai elhúzódó visszaesés diskurzusa https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.5 Ismertető

  • Antal Attila: A válságok és kivételes jogrendek történeti perspektívában https://doi.org/10.56944/multunk.2023.4.6 Ismertető


11 views0 comments

コメント


bottom of page