top of page
  • Hajnal István Kör_2

Műhelyszeminárium a gyógyító hivatásokról!

Január 22-én új műhelyszeminárium sorozatot indít a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport ELTE TáTK-BTK és a Társadalmi Változások Története Kutatóközpont a gyógyítás és a gyógyító foglalkozások professzionalizációjának kutatásáról.

A műhelyszeminárium célja, hogy összekapcsolja a professzionalizáció iránt érdeklődő, különböző tudományos területekhez tartozó kutatókat és lehetőséget biztosítson a véleménycserére, vitára, közös gondolkodásra. Ennek érdekében a rövid (15 perces) előadásokat rövid (10 perces) korreferátumok kísérik, majd a közönségé a terep!


Az első alkalom témái, előadói és hozzászólói:


Detre Katalin (Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport ELTE TáTK-BTK; ELTE BTK TDI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Program): Egyéni autonómia és kollektív autonómia a hazai mozdulatművészet történetében

Felkért hozzászóló: K. Horváth Zsolt, ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék


Kappanyos Ilona (Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport ELTE TáTK-BTK; ELTE BTK TDI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Program): Autonómia és/vagy folytonosság a védőnői hivatás történetében

Felkért hozzászóló: Gecser Ottó, ELTE TáTK Szociológia Tanszék


Időpont: 2021. január 22. 15.30.

Helyszín, MS Teams, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBiNjAwNTktMjgyOS00MDU5LTgwYzktODFhMDIzMmMyYjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%22a8e52930-be37-4dc0-959e-f517bcd763f6%22%7d


6 views0 comments
bottom of page