• Hajnal István Kör_2

Január 22-én új műhelyszeminárium sorozatot indít a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport ELTE TáTK-BTK és a Társadalmi Változások Története Kutatóközpont a gyógyítás és a gyógyító foglalkozások professzionalizációjának kutatásáról.

A műhelyszeminárium célja, hogy összekapcsolja a professzionalizáció iránt érdeklődő, különböző tudományos területekhez tartozó kutatókat és lehetőséget biztosítson a véleménycserére, vitára, közös gondolkodásra. Ennek érdekében a rövid (15 perces) előadásokat rövid (10 perces) korreferátumok kísérik, majd a közönségé a terep!


Az első alkalom témái, előadói és hozzászólói:


Detre Katalin (Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport ELTE TáTK-BTK; ELTE BTK TDI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Program): Egyéni autonómia és kollektív autonómia a hazai mozdulatművészet történetében

Felkért hozzászóló: K. Horváth Zsolt, ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék


Kappanyos Ilona (Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport ELTE TáTK-BTK; ELTE BTK TDI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Program): Autonómia és/vagy folytonosság a védőnői hivatás történetében

Felkért hozzászóló: Gecser Ottó, ELTE TáTK Szociológia Tanszék


Időpont: 2021. január 22. 15.30.

Helyszín, MS Teams, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBiNjAwNTktMjgyOS00MDU5LTgwYzktODFhMDIzMmMyYjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%22a8e52930-be37-4dc0-959e-f517bcd763f6%22%7d


Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 

Email: 

hajnaltitkar@gmail.com

Elnök:
Tomka Béla
tomka@hist.u-szeged.hu

  • Facebook

Adószám az SZJA 1%-ának felajánlásához

19159243-1-18

Bankszámlaszám:

OTP Bank Nyrt.
11713177-20004295-00000000

Levelezési cím:

Valuch Tibor

4032 Debrecen, Babits M. u. 44.

Székhely:  

6722 Szeged, Egyetem u. 3

© 2020 by HIK

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now