top of page
  • Hajnal István Kör_2

Megjelenés: Sorsfordító idők, hétköznapi emberek. Élet a Monarchia romjain

A Politikatörténeti Intézet ERC Nepostrans projektjének keretében megjelent Sorsfordító idők, hétköznapi emberek. Élet a Monarchia romjain című kötet letölthető innen.

"A Habsburg Birodalomból az utódállamokba történő, az első világháborút követő átmenetről szóló kötet új képet nyújt az eseménysorról regionális és helyi szemszögből. A kollektív mű célja – amelynek minden fejezete önmagában is megáll afféle „gyors olvasmányként” –, hogy mozaikot alkosson egy olyan, kevésbé ismert történelemről, ahol a folyamatok és a lehetőségek nagyobb hangsúlyt kapnak, mint az eleve elrendelt végkifejletek; ahol a személyes tapasztalatok és egyéni sorsok felől látszódnak a strukturális változások. Ezért arra hívjuk olvasóinkat, hogy könyvünket kiindulópontként használják azon országok történelmének újragondolásához, amelyek az egykori Habsburg Birodalom részei voltak.

Mi volt az újdonság? Mi az, ami átöröklődött? A birodalmi múlt mely elemeit rombolták porig, és melyek voltak azok, amelyeket csak helyrepofoztak az új felhasználók? Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa huszadik századi történelmei részben éppen arról szólnak, hogy mit tudtak kezdeni az emberek az egykori Habsburg Birodalom örökségével. Általánosabban szólva, a politikai és társadalmi átmenetek alapvető jelentőségűek a közös európai történelemben, és ez a kötet az emberi tényezőt kívánja előtérbe helyezni ebben a történetben.

A könyv a Politikatörténeti Intézetben működő NEPOSTRANS ERC-projekt kilenc fős kutatócsoportjának kollektív munkája, amely a Napvilág Kiadó gondozásában jelent meg nemcsak magyarul, hanem angolul és minden mai utódállami nyelven (cseh, horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén) is."


Comentarios


bottom of page