top of page
  • Hajnal István Kör_2

Megjelenés: Tomka Béla: Mítoszok és válaszok

Updated: Mar 14

Tomka Béla Mítoszok és válaszok - Európai integráció és globalizáció a közbeszédben és a tudományban című könyve a Kronosz Kiadó gondozásában megjelent.

Fülszöveg: A kötetben szereplő tanulmányok egy része az Európai Unióról és a globalizációról kialakult közéleti diskurzusokkal foglalkozik, s igyekszik a tudományos eredmények alapján megítélni azokat. Az írások másik vonulata a tudományos kutatás által felvetett problémákra koncentrál. Eközben a történelmi perspektíva különösen fontos tanulságokkal jár. Az európai integrációs szervezetek alapítói maguk is a kontinensen sorozatosan zajló, sőt, onnan globálisan kiterjedő háborúknak kívánták a továbbiakban elejét venni, vagyis igyekeztek tanulni a történelemből. Emellett az európai integráció maga is számos válság legyőzésével, fokozatos bővülés és mélyülés révén, rendkívül összetett evolúció során nyerte el mai formáját. Az EU szerepének és működésének megértése tehát csak történelmének alapos ismeretével lehetséges. Nem kevésbé érvényes ez a globalizációra, amelynek esetében gyakran éppen az nehezíti a viták nyugvópontra jutását, hogy a kutatások csupán az utóbbi néhány évtized - főként gazdasági - folyamatait vizsgálva vonnak le következtetéseket a folyamat egészére nézve.


Comments


bottom of page