top of page
  • Hajnal István Kör_2

Megjelent a Századok legújabb száma!

Tartalom:


Tanulmányok


Pálosfalvi Tamás: Két (király)választás Magyarországon. Habsburg Albert és Jagelló I. Ulászló magyar királysága


Rudolf Veronika: A Birodalom vonzásában. Cseh–magyar–osztrák kapcsolatok 1196 és 1214 között


Sáfrány Tímea: Tisztújítások és tisztviselői karrierutak a reformkori Csongrád vármegyében


Varga Dániel: A Duna-konföderációs terv előzménye: Il Programma Ungherese


Nagy Adrienn: Határváltozás(ok) és csempészet. Fejezetek a nyugati határtérség lakosságának mindennapjaiból


Turbucz Dávid: Horthy Miklós államfői tevékenysége az 1920-as években


Történeti irodalom


Márta Font: The Kings of the House of Árpád and the Rurikid Princes. Cooperation and Conflict in Medieval Hungary and Kievan Rus’ (Barabás Gábor)


Csukovits Enikő (szerk.): Az Anjou-kor hatalmi elitje (Farkas Csaba)


Jakab Réka – Kákonyi Anna: Táguló és szűkülő terek. A veszprémi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete (Katona Csaba)


Sallay Gergely Pál: „Hadiszalagon, kardokkal.” Az első világháború hatásai az osztrák–magyar kitüntetési rendszerre (Szabó Róbert Károly)


Törő László Dávid: „A szellemtörténet is csak az adatokból indulhat ki.” Eckhart Ferenc történészi munkásságának főbb problémái (Monostori Imre)


Soós István (szerk.): Mályusz Elemér: Visszaemlékezések (Ablonczy Balázs)


Béla Tomka: Austerities and Aspirations. A Comparative History of Growth, Consumption, and Quality of Life in East Central Europe since 1945 (Mitrovits Miklós)32 views0 comments

Comments


bottom of page