top of page
  • Hajnal István Kör_2

Megjelent Szijártó István A történelem diskurzusa című kötete

Megjelent Szijártó M. István A történelem diskurzusa. Bevezetés a 20. századi történetírás történetébe és elméletébe című kötete!

"A kötet historiográfiát hallgató egyetemisták számára másfél évtizede tartott előadások megrostált anyagát gyűjti egybe tankönyvformában. Teszi ezt mindenekelőtt azzal a szándékkal, hogy a történelem 20. századi diskurzusáról nyújtson rendszerezett áttekintést. A Hérodotoszig visszavezethető távoli előzmények említését követően megismertet a professzionális történettudomány 19. századi születésével, intézményesülésével és a tudományos történetírás létrejöttével. Mindezeket követően a 20. századi történetírás történetét immár részletkérdésekig hatoló, önálló fejezetekbe rendezetten tárgyalja. Ennek során különös figyelmet szentel a tudományos történetírást érő három kihívásra: a századfordulón artikulálódó szellemtörténet, a második világháború körüli években kikristályosodó társadalomtudományos történelem és végül a hetvenes évektől jelentkező kultúrtörténet különféle változataira. Miközben a történetírást a klasszikusokon keresztül ismerteti meg olvasóival, jelen munka arra törekszik, hogy a történelem mint diskurzus mindenkori helyzetét a maga egészében mutassa be, ennélfogva pedig a történelmet a kor gondolkodásába, szellemi áramlataiba beágyazva tárgyalja, egységbe ötvözve a történetfilozófiai és a historiográfiai megközelítést.

Szijártó M. István az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének egyetemi tanára. Kutatóként elsősorban a 18. századi magyarországi politika társadalom- és kultúrtörténetével foglalkozik. Oktatói munkája jelentős részben a történetírás történetére és elméletére összpontosul. Több magyar és angol nyelvű könyve és tanulmánya jelent meg a mikrotörténelemről." (Forrás: ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék)
47 views0 comments

Comments


bottom of page