top of page
  • Hajnal István Kör_2

Oktatás és társadalom - műhelykonferencia

November 29-én kerül megrendezésre a Sic Itur Ad Astra folyóirat Oktatás és társadalom című műhelykonferenciája.

Program:

1. nap November 29.

9:00–9:50: Plenáris előadás I.

Karády Viktor (CEU): Az iskolázás történelmi egyenlőtlenségeinek kutatása a Kárpát-medencében: különös lehetőségek és kihívások

9:50–10:00: kávészünet

10:00–11:40: I. szekció Oktatás és egyház Szekcióvezető: Mihalik Béla (HUN-REN BTK TTI–ELTE BTK)

B. Székely Dorottya Piroska (ELTE BTK): A jezsuita gimnáziumok szerepe a kora újkori egyházi elit képzésében Pilikta László (ELTE BTK): Mezőváros és oktatás: az 1709. tanév győri diákjai a helyi jezsuita gimnáziumban Kanász Viktor (HUN-REN–PPKE–PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport): Elvárások és realitás: az iskolamesterek az 1770-es években a veszprémi egyházmegyében Barta M. János (HUN-REN–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport): Nagyszombat árnyékában: a kassai jezsuita gimnázium diáksága

11:40–12:00: kávészünet

12:00–13:40: II. szekció Tudásátadás, nevelés, ideológia Szekcióvezető: Tarafás Imre (ELTE BTK)

Ujj Zoltán (ELTE BTK). „Ha bölcsebb is lennél Salamonnál...” I. Ferdinánd gyermekeinek oktatása, különös tekintettel Miksa trónörökösre Tóth Kelemen (ELTE BTK): A becsületérzés fejlesztésének kérdése a dualizmus kori Magyarországon Mohr Szilárd (PTE): A Horthy-kor születésének ideológiája a honvédelmi ismeretek tankönyvekben Szeibert-Erdős András (ELTE BTK): Reformpedagógia? Bolsevik propaganda? Szimpla uszítás? A Tanácsköztársaság oktatáspolitikája egy büntetőper lencséjén keresztül

13:40–14:20: ebédszünet

14:20–15:40: III. szekció Oktatás és integráció I. Szekcióvezető: Veress Dániel (ELTE BTK)

Vesztróczy Zsolt (OSZK): Közművelődés és nyelvoktatás: FEMKE nyelvtanfolyamok a dualizmus kori Zólyom megyében Máté Zsolt (PTE): Az 1956-os magyar menekültek befogadásának oktatási kérdései Pálinkás Barnabás (PPKE): Küzdelem a csehszlovákiai magyar iskolákért: a csehszlovákiai magyar kisebbség önvédelmi harca az anyanyelvi oktatásért

15:40–16:00: kávészünet 16:00–17:20 IV. szekció Test, lélek, nevelés Szekcióvezető: Lászlófi Viola (CEU–ELTE–EHESS)

Burány Judit (NKE): A test szerepe a Horthy-korszak oktatáspolitikájában Pecsők László (BFL): Rugdaló a 19. század végi testnevelésoktatásban Kovács Janka (HUN-REN BTK TTI): Az orvostudomány „legsetétebb mezejétől” az intézményesülésig: pszichológiai-pszichiátriai ismeretek a magyarországi orvosi oktatásban a 19. század első felében

17:30–18:30: Kerekasztal-beszélgetés Az oktatás helyzete és a történelemoktatás főbb kérdései 2023-ban

Résztvevők: Dupcsik Csaba (TK Szociológiai Intézet), Jakab Péter (ELTE BTK), Varga Sára (Eötvös József Gimnázium) Moderátor: Szabó Róbert (ELTE BTK)


2. nap November 30.

9:00–9:50: Plenáris előadás II.

K. Horváth Zsolt (METU): A demokratizmus gócai: a közös gyermeki játék mint közvetlen demokratikus cselekvés

9:50–10:00: kávészünet

10:00–11:20: V. szekció Iskola és térhasználat Szekcióvezető: Vörös Boldizsár (HUN-REN BTK TTI)

Szabó Róbert (ELTE BTK): Megszállástól a hadikórházig: erdélyi középiskolák első világháborús igénybevétele Kollár János (ELTE BTK): Tantermek a menekültügy szolgálatában: a trianoni menekültek elhelyezésének problematikája Debrecenben Berta-Szénási Panna (PTE): A magyarországi általános iskolai tantermek vizsgálata a Köznevelés című folyóirat 1960–1970 között megjelent képi anyaga alapján

11:20–11:30: kávészünet

11:30–13:10: VI. szekció Az formális oktatási rendszeren túl Szekcióvezető: Takács Erzsébet (ELTE TáTK)

Nóbik Attila (SZTE): Pedagogizáció: adalékok az iskolák oktatáson túli feladatainak értelmezéséhez Fenyő Imre (DE): Az ezredvég politikai pragmatizmusa és az oktatás világa Richard Rorty nyomán Záhonyi-Ábel Márk (EKKE): Oktatás és filmellenőrzés a Horthy-korszak második felében: az Oktatófilmek Országos Bíráló Bizottsága Gordon Győri János (ELTE PPK): Az árnyékoktatás-kutatás szerepe az oktatás és társadalom viszonyrendszerének megértésében 13:10–13:50: ebédszünet

13:50–15:30: VIII. szekció Oktatás és társadalmi mobilitás Szekcióvezető: Sasfi Csaba (MNL OL)

Gyulai Katalin (ELTE BTK): Női életutak a Horthy-korszakból: az Angolkisasszonyok „Sancta Maria” Leánygimnáziumának 1939/1940-es tanévben érettségizett osztályának pályakövetése Gyuris István Viktor (ELTE BTK): A gimnázium szerepe a társadalmi mobilitásban a századfordulós Kiskunfélegyházán Móra Ferenc példáján Vörös Katalin (PTE): „Tisztességes mesterember” vagy „pénzkereső gép”? Kortárs vélemények az iparos pálya társadalmi megítélésének hatásáról a dualizmus kori szakoktatásra Ugrai János (Tokaj-Hegyalja Egyetem): Az oktatási hozzáférés és az iskoláztatási stratégia történeti dimenziói nyugat-európai tükörben

15:30–15:40: kávészünet

15:40–17:00: VIII. szekció Oktatás és integráció II. Szekcióvezető: Svégel Fanni (ELTE BTK)

Balogh-Rézmüves Benjámin (ME): A kárpátaljai magyar ajkú roma menekültek stigmatizációja és hippergettósodása Szabó Diána (DE): A magyar oktatási rendszer egyenlőtlenségei holisztikus megközelítésben Szerepi Sándor (DE): A köznevelésben megvalósuló roma integráció akadályozottságának rejtett tantervi elemei

17:00–19:30: fogadás3 views0 comments

Comments


bottom of page