top of page
  • Hajnal István Kör_2

Perczel Olivér: A román-magyar háború és a román katonai megszállás magyar áldozatai (1919-1920)

Megjelent Perczel Olivér A román-magyar háború és a román katonai megszállás magyar áldozatai (1919-1920) című könyve az Erőszakkutató Intézet gondozásában.

Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után a történelmi Magyar Királyság fokozatosan idegen hadseregek megszállása alá került. Erdélyt 1918 novemberétől, a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege és a Székely Hadosztály fegyveres harcai ellenére pedig 1919 augusztusára a mai Magyarország területének nagy részét a román királyi hadsereg csapatai szállták meg.

A harci cselekmények lezárultával a román katonai egységek vöröskatonák és civilek százait végezték ki, fogolytáborokba zártak és távoli vidékekre internáltak több ezer férfit, a lakosság megfélemlítésére bevezették a nyilvános botozást, illetve megkezdték Magyarország tervszerű gazdasági kifosztását.

Perczel Olivér kötete részletesen bemutatja az 1919-1920-as román-magyar háború mozzanatait, különösen pedig a bevonuláshoz kapcsolódó és a megszállás időszaka alatt elkövetett atrocitásokat. A szerző összegyűjtötte a tömegkivégzésekben, a megszállás "békeideje" alatt a román katonák által elkövetett gyilkosságokban és a különböző robbanószerkezetek által okozott balesetekben elhunytak neveit.

A kötetben közölt adattárból - a magyar történetírásban először - az olvasók megismerhetik az 1919-1920-as román-magyar háború és a román katonai megszállás magyar áldozatainak névsorát, az elhalálozás helyét, idejét és okát.


1 view0 comments

Comments


bottom of page