top of page
  • Hajnal István Kör_2

Sikeresen védte meg MTA nagydoktori értekezését Bódy Zsombor!

Sikeresen védte meg MTA nagydoktori értekezését Bódy Zsombor 2021. október 26-án Családi vállalkozás – nagyipari vállalat – szocialista technokrácia. Az Uhri Testvérek / Ikarus Karosszéria és Járműgyár gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténete címmel.

Bódy Zsombor értekezése az Ikarus nagyvállalat történetét dolgozza fel. A dolgozat újdonsága, érdeme, hogy rávilágít a technokrácia szerepére az államszocializmus ideje alatt. A technokrácia jellemzői, egyáltalán létezése a rendszer korai időszakával kapcsolatban eddig föl sem merültek. Bódy ezt az aspektust elemzi tehát a vállalat megszületésétől a rendszerváltáskor történt széteséséig.

A vállalati kiépülése magánvállalati keretek között, de állami tőkével történt a második világháború alatt. Az Ikarus jó példa arra, hogy a technokrácia kezdettől a szocialista rendszer egyik alkotóeleme volt. Bódy végigveszi a technokraták szerepét a vállalatban, hogyan találtak szövetségesre a szakmunkásokban, akár a párthalatom képviselőivel szemben. Valamint hogy a technokraták új nemzedéke hogyan hozta el a felemelkedést a hazai technológiában korábban elképzelhető, azaz hogy az Ikarus a KGST keretén belül, elsősorban a Szovjetunió és az NDK, részben pedig a többi szocialista ország nagykategóriájú szükségleteit kielégítse.

Bódy rámutat arra is, hogy a technokrácia azonban, amely ekkoriban tevékenykedett nem a szocialista rendszer terméke volt. Tagjainak egy része korábbi korszakban nyerte szakmai szocializációját, vagy ha már az 1950-es években, akkor is olyan szakmai közegben, amely a korábbi folytatása. A kutatás egyik fontos eredménye, hogy a Kádár-rendszernek a társadalommal kötött – sokat emlegetett – kompromisszumának egyik fontos része volt a technokrácia és a rendszer igényeinek egymásra találása.

Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár körül a szocialista korszak kezdetétől egy sajátos kultusz bontakozott ki. Általa a Kádár-rendszer, "nemzeti" tartalmakhoz való viszonya igen problémás volt, egy szocialista „nemzeti siker” megteremtőjeként ábrázolhatta. A doktori értekezés az Ikarus kultuszának elemzésével hozzájárul a szocialista kor nyilvánosságában lehetséges „nemzet”- értelmezések egyik variációjának feltárásához.


Gratulálunk Bódy Zsombornak a sikeres MTA nagydoktori dolgozat megvédéshez!21 views0 comments

Comments


bottom of page