top of page
  • Hajnal István Kör_2

Tomka Béla: Korszakok és korszakhatárok

Tomka Béla Korszakok és korszakhatárok című, az Osiris gondozásában megjelenő kötete már megrendelhető a kiadótól!

"A történészek benső­séges viszonyban vannak az idő­vel, és mint minden kapcsolat, ez is folyamatos figyelmet és törő­dést igényel. Pályám során ezért is láttam neki újra és újra, hogy átgondoljam kutatási területeim periodizációs problémáit, megpróbáljam kijelölni a vizsgált id­őszakok legfontosabb fordulópontjait. Ennek eredményei leggyakrabban átfogó művek részét képezték, de több esetben önállóan is megjelentek. Az utóbbi írások adják a kötet egyik fejezetét. Ugyanakkor a történészek számára a korszakoláson túl is jócskán akadnak megoldandó módszertani jellegű feladatok. Több itt publikált írás ezekhez a kihívásokhoz kapcsolódik, s ezek változatos témákat tárgyalnak a történelem tanulmányozásának céljából a történeti összehasonlítások alkalmazásának lehet­őségein keresztül az életmin­őség fogalmának történeti használatáig. A szakma önreflexiójának további fontos eszközét jelentik a historiográfiai elemzések. A tanulmányok harmadik csoportját ilyen áttekintések teszik ki, amelyek a magyarországi jelenkortörténet két nagy korszakát, a világháborúk idő­szakát és az államszocializmus korát egyaránt lefedik."コメント


bottom of page