top of page
  • Hajnal István Kör_2

VII. Dimenziók konferencia

Május 18–19-én kerül megrendezésre az ELTE Bölcsészkarán a Dimenziók konferencia-sorozat VII. része, amelynek a programja innen érhető el.

"Idei konferenciánk témája a HANG, mely központi szerepet tölt be életünkben, s sok mindent elárul rólunk. Nemünket, életkorunkat, személyiségünket. Hangunkkal meghatározhatjuk magunkat, céljainkat közvetíthetjük, közösségi érdekeket képviselhetünk. Hangunk révén azonosíthatóak vagyunk és mások is meghatározhatnak minket.

A történelmi narratívákban minden esetben találkozunk az események, a szereplők hangjával. Nem tudunk elképzelni olyat, ami hangtalan, néma lenne. A hang retorikai eszköz. A képzeletünkre és az érzelmeinkre hat. Feloldja a múlt és a jelen közötti mérhetetlen távolságot. Általa kevésbé érezzük idegennek azt a világot, a múltat, amit csak közvetve, források által ismerhetünk meg. Szövegeink tele vannak hangok lenyomatával: ágyúdörgés, tömeg morajlása, tenger zúgása, elhaló és erőteljes hangok; vagy éppen a hang hiánya, a némaság jelez valamit a távoli múlt embereinek életéből. A hang azonban nemcsak a maga konkrétságában része a történeti narratívának, hanem átvitt és szimbolikus értelemben is. Ezt nevezhetjük a „múlt” vagy a „történelem hangjának”. Hangokkal írhatjuk le a társadalom éppen aktuális vagy vizsgált állapotát (zúgolódik a tömeg), hanggal, hangokkal fejezzük ki az egyes társadalmi csoportok vagy éppen egyének viszonyát a környezetükkel.

Hogyan szólal meg saját tudományterületünk – legyen az a történelem, a földrajz, a néprajz, vagy a bölcsészet- és társadalomtudományok más képviselője? Milyen a hangja, milyen nyelvet használ? Figyel-e más hangokra és főként, érzékeli-e a befogadók változásait? Hogyan viszonyul diszciplínánk a hangokhoz és a visszhangokhoz? Konferenciánk célja, hogy elmerüljünk a HANGOK VILÁGÁBA, s lehetőséget teremtsünk arra, hogy a különböző tudományterületekről érkezők együtt beszélgessenek a tudomány hangjairól és általában a hangok szerepéről életünkben."Comentários


bottom of page