top of page

Társadalomtörténeti témájú adatbázis

Történeti demográfiai évkönyvek anyagai

TÁRKI társadalomkutatási adatbank
Népszámlálási digitális adattár

Hazai történettudományi folyóiratok

 

Aetas

Korall

Századok

Történelmi Szemle

Rubicon

Hungarian Historical Review

Fons

Hadtörténelmi Közlemények

Múltunk

Történeti és társadalomtörténeti kutatóintézetek, szervezetek és internetes oldalak

 

MTA BTK Történettudományi Intézet

Budapest Főváros Levéltára

Budapest Főváros Levéltárának Lakástörténeti oldala
ELTE BTK, Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék

ELTE BTK Gazdaság-, és Társadalomtörténeti tanszék

ELTE TÁTK Összehasonlító Történeti Szociológiai Tanszék

Elektronikus Levéltári Portál Adatbázisa

European Rural History Organisation

European Business History Association (EBHA)

Leibniz Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa

Magyar Történelmi Társulat

H-Soz-und-Kult (Német történeti oldal sokszínű tartalommal: recenziók, konferencia-tudósítások, pályázati és konferenciafelhívások, stb.)
International Social History Institute, Amsterdam (A világ talán legnagyobb társadalomtörténeti kutatóintézete és levéltára. Tematikai súlypont: a munka, a munkásság és a munkaviszonyok története)

Imre Kertesz Kolleg. Eastern Europe in the Twentieth Century – Comparative Historical Experience.

European Association for Urban History
The Urban History Association

Social Science History Association (Tudományos társaság, melynek tagjai a történelmet a társadalomtudományi módszerek felhasználásával kívánják kutatni, s céljuk az interdiszciplinaritás is)

Történeti témájú blogok

 

A hétköznapi élet története – Fónagy Zoltán blogja

Életképek a múltból – Frisnyák Zsuzsanna blogja

A 19. század magánélete – Szécsi Noémi blogja

 

A weboldal szerkesztői szívesen veszik a további javaslatokat.

Hasznos linkek

bottom of page