top of page

Konferenciák

JÁSZBERÉNY
2023

Környezet és társadalom

VÁC
2022

Történelem és vizualitás

SZÉKESFEHÉRVÁR
2021

Hálózatok és kapcsolatok

PÉCS

2020

Határ, határhelyzet, határátlépés

SZEGED

2019

Történelem és erőszak

SZENTENDRE

2018

Örökség, történelem, társadalom

GYÖNGYÖS

2017

Az érzelmek története

GÖDÖLLŐ

2016

Mozgás és átalakulás

SÁROSPATAK

2015

Iskola, művelődés, társadalom

EGER

2014

Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon

SÜMEG

2013

A test a társadalomban

DEBRECEN

2012

Piacok a társadalomban és a történelemben

Beszámolók a konferenciákról

2021

Fabó Edit: "Határ – Határhelyzet – Határátlépés". Konferenciabeszámoló. (Jogtörténeti Szemle (18.) 3. 2020. 65.)

2018

Csicsics Anna – Mravik Patrik Tamás – Oláh Gábor: Történész a tiszta szobában – Beszámoló a Hajnal István Kör 2018. évi konferenciájáról. (Korall 2019. 75. 134-141.)

Belicza György: Örökség, történelem, társadalom: egy képzelt múlt felé? Beszámoló a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2018. évi országos konferenciájáról. (Új Nézőpont, 2018. 3. 58-61.)

2016

Kovács Janka – Lászlófi Viola: Új megközelítés száz nézőpontból: az érzelmek története (ujkor.hu, 2017. szept. 23.)​

2014

Tózsa-Rigó Attila: Beszámoló a Hajnal István Kör 2014-es konferenciájáról. (MEgazin, 2014. aug. 31.)

2013

Kovács Janka: A test a társadalomban: A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi sümegi konferenciájának kötete /The body in society: Proceedings of the conference of the Hajnal István Circle – Hungarian Social History Association, Sümeg, 2013. (Book review, Hungarian Histroical Review 2017. 2. 456-459.)

2011

Welker Árpád: Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség. (Egyháztörténeti szemle, 2012. 1. 89-91.)

2004

Kovács Melinda: A Hajnal István Kör pápai konferenciája, „A fogyasztás társadalomtörténete” címmel. (Aetas, 2005. 1-2. 270-273.)

Gerhard Péter – Koltai Gábor: A fogyasztás társadalomtörténete (Múltunk, 2008. 3. 122-126.)

2001

Gyermek a történelemben – Beszámoló a Hajnal István Kör 2001. évi konferenciájáról. (Korall, 2001. 5-6. 239-241.)

1999

Cieger András: A magyar mikrotörténelem hajnala (Aetas, 1999. 4. 138-141.)

1995

Halmos Károly: 10 éves a Hajnal István kör. Visszatekintés és beszámoló a jubileumi konferenciáról (Szociológiai Szemle, 1996. 3-4. 275-277.)

bottom of page