top of page
  • Hajnal István Kör_2

CfP: Az anyagi kultúra kutatásának új perspektívái

Updated: Mar 14

Március 20-ig várja a Korall folyóirat a rezüméket Az anyagi kultúra kutatásának új perspektívái témában.

A történeti anyagi kultúra kutatások középpontjában leginkább a tárgyak készítésének, jelentésének, használatának az elemzése áll, valamint az inventáriumokkal végzett kutatásokban megjelent az elterjedtség, a társadalmi differenciáltság elemzése. Mindezen kutatások mellett az elmúlt évtizedekben a történeti anyagi kultúra kutatások szemléletükben és módszertanukban is megújultak. A tárgyak emberek életében játszott szerepét mind az antropológusok, mind a régészek új megközelítésben kezdték vizsgálni, amelynek egyik legismertebb formája a tárgyéletrajzi módszer alkalmazása. A tárgyak ebben a megközelítésben nem egy jelenség, használat kimerevített tanúi, hanem az élettörténetük minden eseménye érdekes lehet változó szerepeik értelmezése során.

A Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Az anyagi kultúra kutatásának új perspektívái munkacímű tematikus blokkjában az anyagi kultúra, a tárgyi világ elemzésével foglalkozó legkülönbözőbb tudományágak új kutatási eredményeit szeretné bemutatni. A történeti, néprajzi, művészettörténeti, antropológiai kutatások mellett kiemelt célunk szerepeltetni a tárgyakkal legtöbbet foglalkozó régészeti kutatások legújabb eredményeit is. Olyan tanulmányok szinopszisát várjuk, amelyek az anyagi kultúrát, a tárgyi világot minél innovatívabb módszerekkel és megközelítésben kutatják és elemzik.

A Korall eredeti, máshol meg nem jelent tanulmányokat vár, ezenfelül szívesen fogadunk a tematikus blokkhoz kapcsolódó könyvismertetéseket, recenziókat, illetve a témakör új eredményeit bemutató review article jellegű írásokat is. Mivel a téma az írásos források létezése óta fennáll, lehetőség szerint több korszakból szeretnénk tanulmányokat közölni, időkör tekintetében 1990-ig bezárólag várjuk a javaslatokat.

Kérjük, hogy a tervezett tanulmányról egy körülbelül 2000 leütés terjedelmű, a feldolgozandó forrásokat is megjelölő rezümét küldjön 2024. március 20-ig a szám felelős szerkesztőinek: Granasztói Péternek (pgranasztoi@gmail.com) és Lengvári Istvánnak (lengvari@gmail.com). A rezümék alapján a Korall szerkesztősége hoz döntést a felkérésekről 2024. március 30-ig. A (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) legfeljebb 60 ezer leütésnyi terjedelmű kéziratok leadási határideje: 2024. augusztus 15. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítés és módosítás, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

Kép: Néprajzi Múzeum, Budapest


7 views0 comments

Comments


bottom of page