top of page

Benda Gyula-díj

A díj célja és elnyerésének feltétele

A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület díjat alapított, amelyet hajdani alelnökéről, Benda Gyuláról nevezett el. A díjjal a kimagasló tudományos teljesítményt nyújtó fiatal kutatókat kívánja jutalmazni.

A díj olyan, kiemelkedő szakmai színvonalú, széles értelemben vett társadalomtörténeti tárgyú munka elismerése, amely híven tükrözi a Benda Gyula nevével fémjelzett, illetve a Hajnal István Kör által képviselt tudományos értékeket.

A díjat 36. életévét még be nem töltött fiatal kutató kaphatja (nem magyar állampolgár is). Évi egy díj átadására kerül sor, többszerzős munka esetén a díjat a szerzők megosztva kapják.

A díjazott munka megvédett PhD értekezés vagy már megjelent monográfia lehet.

A díjazott munka megjelenésének vagy a disszertáció megvédésének a dátuma a díj kiadását megelőző három évnél korábbi nem lehet.

A díj ünnepélyes átadására a HIK éves konferenciáján kerül sor. A díjat a HIK aktuális elnöke, valamint a Benda Gyula-díj és a Hajnal István Kör választmánya által felkért kolléga adja át a munka rövid méltatása mellett. A díjazott kutató az átadást követően rövid, kb. 15 perces előadásban ismerteti a díjazott művet.

bottom of page